Polacy! Czy naprawdę po to walczyliście?

Paradoksem jest, że 4 czerwca w Polsce spotkają się wielcy tego świata oddając hołd inicjatorom fali przemian, która zalała ówczesną Europę Wschodnią, podczas gdy kilka dni wcześniej wielu Polaków zignoruje całkowicie wolne wybory do Parlamentu Europejskiego.

Pologne

Do broni

Najlepiej będzie dla Europejczyków, jeśli uzbroją się sami.

Pologne

Jak finansować unijną politykȩ obronną?

W tym tygodniu w Brukseli odbȩdzie się szczyt glów państwa i szefów rzadów wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, tzn. Rada Europejska. Poruszy m.in. tematykȩ Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Po rozpoczȩciu przez Francjȩ z mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ operacji Sangaris mającej na celu przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Republice Środkowoafrykańskiej, prezydent François Hollande przedstawił propozycjȩ, żeby tego rodzaju interwencje były co najmniej częściowo dofinansowane przez celowy „stały fundusz unijny”.

Union européenne

Dlaczego należy ratować euro i jak?

Essai en polonais rédigé dans le cadre du concours « Euro - bouée de sauvetage ou catastrophe ? » organisé par la fondation Koncept Europa et la représentation de la Commission européenne en Pologne. Le texte défend la thèse suivante : « Il n’y aura pas d’Union européenne sans monnaie commune. Les problèmes actuels de la zone euro résultent d’un niveau d’intégration insuffisant entre les États membres de la zone euro. Le seul moyen de sortir de la crise est d’approfondir leur coopération économique et politique. » Merci à Magdalena W. pour sa relecture attentive et les corrections linguistiques.

Essais Économie Union européenne