Wojna na Ukrainie: jedna jaskółka pokoju nie czyni

Na tle wydarzeń, które od roku ogarniają świat, od Ukrainy do Państwa Islamskiego, można wyrozumieć, że sprawa syryjskiego arsenału chemicznego zupełnie zniknął z ogólnego pola widzenia. Jednak sposób, w jaki ona została rozwiązana, a raczej nierozwiązana, mówi nam dużo o losie, który Ukraina może spotkać za kilka miesięcy, w zapomnieniu społeczności miȩdzynarodowej.

Ukraine Russie