Report from the forests of Russia

One year ago, a report concluded a trip to Russia by wishing that during the next visit, the forest will be better managed, intact and thriving. This is yet to demonstrate for Karpogory, 200 km east to the icy port of Arkhangelsk, but a recent expedition to Podporozhye, closer to the former imperial capital Saint Petersburg, gives some ground for optimism.

Environnement Russie

Wojna na Ukrainie: jedna jaskółka pokoju nie czyni

Na tle wydarzeń, które od roku ogarniają świat, od Ukrainy do Państwa Islamskiego, można wyrozumieć, że sprawa syryjskiego arsenału chemicznego zupełnie zniknął z ogólnego pola widzenia. Jednak sposób, w jaki ona została rozwiązana, a raczej nierozwiązana, mówi nam dużo o losie, który Ukraina może spotkać za kilka miesięcy, w zapomnieniu społeczności miȩdzynarodowej.

Ukraine Russie

Guerre en Ukraine : une hirondelle ne fait pas le printemps

Face aux événements qui depuis un an mettent fortement à l’épreuve l’ordre international, de l’Ukraine à l’État islamique, le relatif oubli dans lequel est tombée la question des armes chimiques syriennes semble presque inévitable. Pourtant, la manière dont elle a été traitée – ou plutôt non traitée – doit nous mettre en garde contre la tentation d’appliquer une méthode similaire à la guerre en Ukraine.

Ukraine Russie

Nowe sankcje wobec Rosji: ale jakie?

Jeszcze 30 sierpnia, podczas narad Rady Europejskiej, prezydent Francji François Hollande zapowiedział, że sankcje wobec Rosji „prawdopodobnie zostaną zaostrzone” na skutek przekroczenia granicy Ukrainy przez setki rosyjskich żołnierzy z czołgami i innymi pancernymi broniami.

Russie Union européenne