ABC Trójmorza

Czy inicjatywa Trójmorza jest próbą stworzenia koalicji antyniemieckiej w UE, bądź alternatywnego projektu do Unii, albo ogranicza się do luźnej platformy współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej?

Pologne