The war that Ukraine (and the West) can win

Full-blown war with Russia has never been so likely. Ukraine has no chance to win it, nor can it count on a decisive military support from the West. Both must therefore focus on socio-economic development to win hearts and minds through the establishment of a “Marshall plan” for energy efficiency.

Essais Ukraine

Czerwono-czarny strach na wróble

Czy ukraińskie odrodzenie narodowe musi iść w parze z antypolskością? Używanie symboliki odwołującej się do UPA niekoniecznie oznacza przyjęcie jej spadku, zwłaszcza że na Ukrainie świadomość historyczna jest o wiele mniejsza niż u Polaków.

Ukraine Pologne

Après l’Euromaïdan : les Polonais en Ukraine

La présence dans le nouveau gouvernement ukrainien de trois ministres étrangers (une Américaine, un Géorgien et un Lituanien) rappelle que ce pays – par sa superficie le plus grand d’Europe après la Russie – compte une mosaïque de minorités nationales. Parmi elles, les Polonais ne sont certes pas les plus nombreux mais leur activisme sur les Euromaïdans illustre le rôle qu’ils exercent dans l’européanisation de l’Ukraine.

Courrier de Pologne Ukraine

Wojna na Ukrainie: jedna jaskółka pokoju nie czyni

Na tle wydarzeń, które od roku ogarniają świat, od Ukrainy do Państwa Islamskiego, można wyrozumieć, że sprawa syryjskiego arsenału chemicznego zupełnie zniknął z ogólnego pola widzenia. Jednak sposób, w jaki ona została rozwiązana, a raczej nierozwiązana, mówi nam dużo o losie, który Ukraina może spotkać za kilka miesięcy, w zapomnieniu społeczności miȩdzynarodowej.

Ukraine Russie