Avoiding Intergenerational Conflict: Intermediated Equity Release to Improve Housing Conditions for both the Young and Old People

We argue for the creation of an equity release programme with the intermediation of municipalities in order to reduce under-occupancy and increase housing density, thus augmenting supply for all home-seekers, young people included, while providing an answer to old-age poverty, limiting further land artificialisation and suburban sprawl and improving energy efficiency of the private housing stock.

Essais Habitat Énergie Environnement

Propozycja utworzenia w Warszawie Miejskiej Platformy Rozwoju Najmu

Zapostulowana Miejska Platforma Rozwoju Najmu ma na celu zwiększenie oferty i podniesienie jakości mieszkań oferowanych na wynajem długoterminowy w Warszawie, poprzez ułatwienie kontaktów między właścicielami i lokatorami oraz zabezpieczenie transakcji dla obu stron. Propozycja została opracowana w ramach inkubatora Mieszkania2030 „Warszawski rynek najmu”.

Habitat

Wiȩcej budować, ale nie byle gdzie i jak: propozycje

Słowami art. 75 Konstytucji RP, „władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.” Nie bez znaczenia jest fakt, że w tej definicji położono wiȩkszy nacisk na specyficznych problematykach polityki mieszkaniowej niż na jej ogólnym celu, który jest określony w bardzo mglisty sposób.

Habitat