Rewolucja francuska XXI wieku?

Artykuł opublikowany dn. 22 grudnia 2018 roku na stronie Więzi.

Francuzi upomnieli się o trzeci człon dewizy Republiki: braterstwo. Chcą żyć, nie przeżyć.

Lire la suite.