Co Unia Europejska może zrobić dla młodych ludzi

Praca zbiorowa przygotowana przez uczestników programu „Gen demokracji”, Instytut Bronisława Komorowskiego, czerwiec 2016 roku.

Od Portugalii do Polski, od Wielkiej Brytanii do Grecji - w całej różnorodności europejska młodzież cechuje lęk przed przyszłością i przekonanie, że będzie im się żyło się gorzej niż ich rodzicom. Nawet Polacy, którzy przez wiele lat byli najbardziej entuzjastycznym narodem Unii Europejskiej przechodzą fazę rozczarowania, wręcz buntu, wobec procesu integracji. UE stała się problemem dla samej siebie, a przestała być rozwiązaniem dla innych, ważniejszych problemów typu demografia lub gospodarka.

Lire la suite