Adam Styka - życie i twórczość

Początkowo pod cieniem swojego ojca, twórcy wielkich obrazów historycznych Jana Styki, Adam Styka stał się „malarzem słońca” w Europie, która zmierzała ku zmierzchowi. Po dzieciństwie spędzonym we Lwowie fin de siècle w towarzystwie polskich patriotów Adam Styka wyjechał razem z ojcem do imperialnej Francji, gdzie odkrył nie tylko splendory Paryża Belle Époque, ale również kolonie francuskie w Afryce Północnej.

Livres Pologne Culture

Pologne : faut-il craindre l’alternance ?

Après avoir reconquis la Présidence en mai 2015, le parti polonais conservateur PiS est donné favori aux élections parlementaires du 25 octobre qui pourraient, pour la première fois depuis 2007, lui ouvrir les portes du gouvernement. Sa précédente expérience du pouvoir a cependant laissé des souvenirs mitigés. Faut-il avoir peur de l'alternance ?

Regard sur l’Est Pologne

Parlamentarzyści potrzebują broni: naszego głosu

Przyglądając się historii polskiego Parlamentu, trudno zaprzeczyć, że co najmniej od Sejmu Czteroletniego, który 3 maja 1791 roku uchwalił pierwszą w Europie nowoczesną konstytucjȩ, do Sejmu „kontraktowego”, który wraz z Senatem przyjął głȩbokie reformy ustrojowe („nowela grudniowa” demokratyzująca konstytucjȩ, ustawa o samorządzie gminnym, likwidacja ZOMO i SB, plan Balcerowicza), odgrywał on istotną rolȩ w modernizacji kraju i zapewnianiu jego mieszkańcom swobód obywatelskich.

Pologne

Un siècle de tango polonais

Tango polonais ? certes, c’est le nom d’une célèbre pièce de théâtre de Sławomir Mrożek, mais c’est avant tout un style musical original qui a dominé la Pologne de l’entre-deux-guerres et s’est exporté dans le reste de l’Europe. Une histoire où la France, sur le chemin entre l’Argentine et Varsovie, a également joué un rôle.

Courrier de Pologne Pologne Culture