Propozycja utworzenia w Warszawie Miejskiej Platformy Rozwoju Najmu

Zapostulowana Miejska Platforma Rozwoju Najmu ma na celu zwiększenie oferty i podniesienie jakości mieszkań oferowanych na wynajem długoterminowy w Warszawie, poprzez ułatwienie kontaktów między właścicielami i lokatorami oraz zabezpieczenie transakcji dla obu stron. Propozycja została opracowana w ramach inkubatora Mieszkania2030 „Warszawski rynek najmu”.

Habitat

Wiȩcej budować, ale nie byle gdzie i jak: propozycje

Słowami art. 75 Konstytucji RP, „władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.” Nie bez znaczenia jest fakt, że w tej definicji położono wiȩkszy nacisk na specyficznych problematykach polityki mieszkaniowej niż na jej ogólnym celu, który jest określony w bardzo mglisty sposób.

Habitat