ABC Trójmorza

Czy inicjatywa Trójmorza jest próbą stworzenia koalicji antyniemieckiej w UE, bądź alternatywnego projektu do Unii, albo ogranicza się do luźnej platformy współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej?

Pologne

Bardziej realistyczni niż rząd

Rządom nad Wisłą, podobnie jak nad Tamizą, marzy się lud, który pomoże im przekonać Amerykanów do zakotwiczenia się w Europie bądź do utworzenia po naszej stronie Atlantyku 51. stanu. Ale zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, zwykli ludzie wykazują więcej rozumu i przywiązania do własnych wartości niż rządzący.

Rzeczpospolita Pologne États-Unis

Po politycznym trzęsieniu ziemi we Francji: krajobraz

Przed wyborem Emmanuela Macrona na prezydenta Francji półtora miesiąca temu wiele komentatorów politycznych, także w Polsce, było przekonane, że Francuzi pójdą tropem Brytyjczyków i Amerykanów na drodze egoizmu narodowego i odzyskania pozorów suwerenności. Prognoza okazała się błędna.

Więź France